31 июля в 15:00 состоится торжественное мероприятие в связи с закладкой в основание нового здания на улице Рупниецибас, 2 по проектам «Строительство Центра науки» и «Строительство Центра инноваций и общественной инфраструктуры» капсулы с посланием как символа строительства.

В торжественном мероприятии будут участвовать председатель Вентспилсской городской думы Айвар Лембергс, директор учреждения Вентспилсского городского самоуправления «Komunālā pārvalde» Андрис Каусениекс, руководство Вентспилсской городской думы, строительный подрядчик – полное общество «LNK Industries Group», автор строительного проекта – полное общество «PS AMBRASAS PB», предприятие по строительному надзору – ООО «Firma L4» и другие партнеры по сотрудничеству.

Строительство Центра науки и инноваций осуществляется при финансировании Вентспилсского городского самоуправления, Латвийского государства и Европейского фонда регионального развития. Галереи экспозиционной части Центра науки будут занимать 4485 м2 от предусмотренных для Центра 6270 м2 на первом этаже здания, а площадь Центра инноваций будет занимать 1785 м2.

В Центре науки будут созданы интерактивные образовательные экспозиционные залы, 93 экспоната, научные шоу, конференц-залы, учебные классы, лаборатории и технические творческие мастерские, которые можно будет посещать в течение всего года. Экспозиции Центра науки будут отрыты для широкого круга людей – для гостей из Латвии и зарубежных стран.

Кроме этого, В Центре инноваций планируется развитие деятельности, стимулирующей предпринимательство, создание универсальных офисных помещений для привлечения и поддержки новых предпринимателей, создания новых рабочих мест. Значительная часть помещений Центра будет отдана в распоряжение коммерсантов, в основном работающих в сфере информационных технологий предпринимателей.

В новом Центре науки и инноваций планируется создать около 120 рабочих мест. В Центре инноваций будут предусмотрены помещения под аренду для новых предпринимателей с 90 рабочими местами, а также в Центре науки, или образования по интересам, будет около 30 рабочих мест.

Читай еще

Комментарии (6)

 • -1
  pribalt 22.07.2020, 17:27:06

  Вот не первый раз читаю заложена капсула с посланием..А можно прочитать послание..на бумаге или пергаменте оно..фото шляпы там есть ..текст послания можно прочитать и на каком он языке

 • -1
  remilevi05 28.07.2020, 22:21:31

  так там послание такое ИЗВЕНИТЕ СТРОИМ ЭТО ЗДАНИЕ КОТОРОЕ НАХЕР НИ КОМУ НЕ НУЖНО ТУПО ОТМЫВАЕМ БАБКИ.ОТКАТЫ.НУ И ЗНАЕТЕ КТО В ЭТОМ УЧАСТВУЕТ.И СПИСОК ФАМИЛИЙ.

 • 0
  P/i "Komunālā pārvalde" 30.07.2020, 15:25:18

  Labdien!
  Svinīgās kapsulas vēstījuma saturs ir sekojošs:

  Cienījamie vēstījuma lasītāji!
  Jūsu rokās ir nonācis dokuments, kas radīts par godu svinīgam pasākumam – vēstījuma kapsulas iemūrēšanai jaunās “Zinātnes centra jaunbūves” un “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūves” ēkas Rūpniecības ielā 2, Ventspilī pamatos, simbolizējot jaunās ēkas būvniecību.

  Kapsulu 2020.gada 31.jūlijā plkst.15:00, svinīgi iemūrēja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” direktore Elīna Kroņkalne, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks, būvuzņēmējs – pilnsabiedrība “LNK Industries Group”, būvprojekta autors – pilnsabiedrība “PS AMBRASAS PB”, būvuzraudzība – SIA “Firma L4” un citi.

 • 0
  P/i "Komunālā pārvalde" 30.07.2020, 15:25:38

  Ventspils ir viens no Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centriem un lielākais politiskais, administratīvais un saimnieciskais centrs Ziemeļkurzemē. Pilsēta atrodas Latvijas Republikas Ziemeļrietumu daļā pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Ventspils teritorija ir 55,5 km2 un pēc iedzīvotāju skaita tā ir 6. lielākā Latvijas pilsēta ar aptuveni 40 000 iedzīvotāju.

  Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tiek realizēta ar Ventspils pilsētas pašvaldības, Latvijas valsts un Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu.

  Jaunajā Zinātnes un inovāciju centrā plānots izveidot Inovāciju centru jauno uzņēmēju atbalstam, kā arī interešu izglītības jeb Zinātnes centru.

 • 0
  P/i "Komunālā pārvalde" 30.07.2020, 15:25:49

  Zinātnes centrā tiks izveidotas interaktīvi izglītojošas ekspozīciju zāles, mācību klases, laboratorijas un tehniski radošās darbnīcas. Izglītojošas ekspozīcijas un jaunizveidotas mācību programmas jau no mazotnes rosinās bērnos un jauniešos interesi par dabas zinātnēm, tehnoloģiju un inženierzinātnes attīstību. Zinātnes centra ekspozīcijas būs pieejamas plašai sabiedrībai – kā Latvijas, tā ārvalstu viesiem. Jaunizveidotā ēka veicinās Ventspils kā starptautiska tūrisma galamērķa attīstību un pilsētas atpazīstamību kopumā.

  Inovāciju centrā plānots attīstīt uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātes, izveidot universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, jaunu darbavietu radīšanai. Liela daļa no centra telpām tiks nodota komersantu - lielākoties informācijas tehnoloģiju jomā strādājošu uzņēmēju rīcībā.

  Līdzās šim vēstījumam, kapsulā ievietots arī 2020. gada 31. jūlija Ventspils vietējā laikraksta “Ventas Balss” numurs, kā arī šī brīža Latvijas naudas vienības euro.

Оставь комментарий:

Чтобы оставить комментарий, просим сначала войти в систему через: