Фейерверки в новогоднюю ночь

зайка | 08.12.2022, 13:15:04 | 1968

Извиняюсь конечно, но хотела бы знать а как у нас в Вентспилсе обстоят дела с частными новогодними салютами и фейерверками? Надо ли разрешение? Надо ли какое согласование? Вчера заезжала в магазин пиротехники что на Фабрикас, выбрала но покупать боязно, а вдруг на Новый Год не разрешат и будут пылиться фейерверки до лучших времён.

Комментарии (18)

 • -1
  Квася 08.12.2022, 19:31:23

  С каких это пор, на новый год, для использование пиротехники нужно было разрешение?? У вас всё нормально?

 • -1
  Ламанга 08.12.2022, 22:43:51

  Это у вас Квася всё ли нормально, в прошлом году уже были ограничения . А в этом да лучше заранее узнать !

 • 0
  Квася 09.12.2022, 10:10:56

  Не было никаких ограничений, не надо выдумывать.

 • -2
  мнение@ 09.12.2022, 10:25:27

  Может и не ограничения но что-то там было. Как бы не советовали просто. Чтобы так сказать не травмировать психику украинских беженцев

 • -1
  зайка 09.12.2022, 09:00:32

  Извиняюсь конечно, но вот знакомая, живёт на Инженеру, 85. Месяц назад справлялся юбилей. Вечером решили свлют запустить по этому поводу. Пока запускали, почти сразу подъехали муниципалы. (Наверное проезжали неподалёку) Штрафовать не стали но сделали как говорится последнее предупреждение.
  Поэтому и мы сейчас в таких раздумьях - как бы нам боком что не вышло. Конечно, можно и без салюта обойтись, но

 • -1
  Сергей Букреев 09.12.2022, 09:32:13

  Лучше не надо.

 • -1
  Квася 09.12.2022, 10:30:41

  На какой пункт закона сослались? Есть магазин, который торгует пиротехническими изделиями, соответственно у них есть лицензия на торговлю данными изделиями. Если есть разрешение на торговлю, значит нет и быть не может запрета на их использование. Если есть запрет, значит лицензия на торговлю данными изделиями должна быть аннулирована. Логично?

 • -2
  мнение@ 09.12.2022, 10:22:44

  Да вроде как уже разрешили большой новогодний салют на площади. Правда странно, 18 ноября запретили салюты, чтобы не травмировать украинских беженцев. А что же сейчас изменилось?

 • 0
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 09.12.2022, 15:18:18

  Atbildot uz interneta portālā www.rus.ventasbalss.lv izvietoto komentāru, Ventspils Pašvaldības policija paskaidro, ka pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas jomā normatīvo aktu normas nav mainījušās. Atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.pantā noteiktajiem pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegumiem un ierobežojumiem:
  (1) Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
  (2) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto saskaņā ar to lietošanas instrukcijām un tajās noteiktajām drošības prasībām.

 • 0
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 09.12.2022, 15:18:32

  (3) Persona, kas izmanto uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, nodrošina:
  1) cilvēku, dzīvnieku, transportlīdzekļu, citu personu mantas, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu priekšmetu neatrašanos bīstamajā zonā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā un pēc to izmantošanas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies;
  2) bīstamās zonas atbilstošu palielināšanu stipra vēja laikā. Ja vēja ātrums pārsniedz deviņus metrus sekundē, izmantot pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts;
  3) pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas vietas pārbaudi un neiedarbojušos vai daļēji iedarbojušos pirotehnisko izstrādājumu, pirotehnisko lādiņu elementu un izmantoto pirotehnisko izstrādājumu iepakojuma savākšanu ne agrāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā noteikto laiku.

 • 0
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 09.12.2022, 15:18:44

  (4) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:
  1) citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;
  2) citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
  3) telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;
  4) tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;
  5) tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;
  6) tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;

 • 0
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 09.12.2022, 15:18:50

  7) zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;
  8) tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
  9) uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;
  10) tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;
  11) daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

 • -2
  зайка 10.12.2022, 08:38:31

  Текста много но в связи с моим ну не очень хорошим знанием латышского многое что не поняла.
  Могли бы пару строк просто по русски, и развеять сомнения: можно значит можно, нет - значит нет.
  Нам то главное чтобы пока запускает фейерверк не подъехали и наручники не надели. Да и хочется салют запустить именно в полночь а не смотреть на него в полпервого.

 • 0
  Квася 09.12.2022, 22:42:31

  Ну вот pasvaldibas.policija Объяснила нюансы использования пиротехнических изделий. Они не запрещены, но использовать нужно с умом.

 • 0
  Inga Pozdejeva 12.12.2022, 10:37:48

  Крако суть нормативного акта по русски.
  Пиротехнику можно использовать при следующих условиях:
  1. Использовать согласно инструкции;
  2. Соблюсти все меры, чтобы не нанести ущерб другим людям или чьему бы то нибыло имуществу;
  3. Нельзя использовать под линиями связи и электричества, вблизи мостов и других инженернотехнических обьектов;
  4. нельзя использовать в помещениях и ближе 100 метров от общественных зданий;
  5. нельзя использовать во дворах многоквартирных домов;
  6. Нельзя использовать без разрешения собствениика земли.

  Еще короче - либо на своем земельном участке, либо с разрешения самоуправления, если на улицах итли других териториях города. Во дворах многоквартирных домов нельзяю.

 • -1
  Этери 22.12.2022, 09:30:25

  не вводите в заблуждение!!! Во дворах пиротехнику можно, нельзя ракеты - это несколько другая пиротехнника. То есть можно, но не все виды.

 • 0
  Тина 12.12.2022, 10:48:32

  Небольшое уточнение:нельзя во дворе многоквартирных домов,если используются пиротехнические ракеты.
  Кто знает,как подразделяется пиротехника?Вот бенгальские огни точно не ракеты.

 • 0
  Toljan 23.12.2022, 17:19:55

  Дополню перевод- нельзя под градусом

Оставь комментарий:

Чтобы оставить комментарий, просим сначала войти в систему через: