Остатки от пожара

Житель города | 28.05.2020, 04:35:30 | 756

Наверное многие заметили. что напротив автостанции стоит во дворе сгоревшее здание. наверное это частная собственность. Это конечно беда от пожара. но раз такое случилось. значит надо убрать . чтобы не портил вид центра города

Комментарии (11)

 • 0
  мнение@ 28.05.2020, 08:15:02

  У нас столько всяких руин и страшных развалин портит вид города что можно целый час перечислять

 • -1
  Житель города 28.05.2020, 15:36:26

  Да конечно . но это центр и сразу бросается в глаза А город все таки ухоженный Ну окраины . может когда то и приведут в порядок

 • 0
  Būvniecības administratīvā inspekcija 28.05.2020, 16:00:39

  Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija (turpmāk - BAI) informē, ka ugunsgrēkā cietusī ēka Kuldīgas ielā 12A ir privātīpašums, kura vienīgā īpašniece ir mirusi jau 2018.gadā, attiecīgi pēc notikušā ugunsgrēka nebija persona, pie kuras vērsties ar aicinājumu sakārtot bojāto ēku. Ņemot vērā to, ka nav zināms ēkas īpašnieks, tika izsludināta mantojuma atklāšanās, bet noteiktajā laikā neviens mantinieks uz šo ēku nepieteicās. Tā rezultātā ir secināms, ka ēka ir bezīpašnieka lieta, kas ir piekritīga valstij. Šobrīd ir uzsākts process, lai valsts ēku pārņemtu savā īpašumā, taču prakse liecina, ka šādi procesi var aizņemt ilgu laiku. Norādām, ka pašvaldībai šajā situācijā nav tiesību ieguldīt līdzekļus īpašuma sakārtošanā.

 • 0
  Būvniecības administratīvā inspekcija 28.05.2020, 16:01:04

  Attiecībā uz jautājumu par vidi degradējošām būvēm pilsētā, norādām, ka pēdējo gadu laikā gan pašvaldība, gan privātīpašnieki ik gadu atjauno vai nojauc vairākas vidi degradējošas būves Ventspils pilsētā, tādejādi arvien vairāk sakārtojot Ventspils pilsētvidi. Kā redzamākās no pēdējā laikā privātīpašnieku sakārtotajām būvēm var minēt ēkas Baznīcas ielā 2, Ostas ielā 23, Sinagogas ielā 10, Katoļu ielā 9, Pils ielā 22, Kapteiņu ielā 15, Jūras ielā 33 u.c. Tāpat, privātīpašnieki nojaukuši ēkas Lāčplēša ielā 5B un 7, Pils ielā 37, Skroderu ielā 10, Kurzemes ielā 29, Muitas ielā 22, Ozolu ielā 35, Kuldīgas ielā 129, Skrundas ielā 33, Robežu ielā 3, Andreja ielā 8, Dravas ielā 5 u.c. Tiek turpināti darbi ēku Ganību ielā 116, Kuldīgas ielā 63, Medņu ielā 42 u.c. atjaunošanai.

 • -1
  Сергей Букреев 28.05.2020, 17:45:33

  Смотрю, список большой. Но вот если взять туже парвенту то здесь уйма заброшенных и как я понимаю никому не нужных объектов. Какие-то ещё кое в каком сносном состоянии, а какие-то ждут недождутся экскаватора и бульдозера. Гостиница Остиня, старой корпус Волны, бывш. танковый учебный полк, парвеетовсая юолбн ца, бывшая кочегарка, бывшая Каравелла, бывш. детсад на Риндас, гаражи на Целтниеку плюс рядом с Элви непонятно что начатое и брошенное, ав ж/д районе бывшая баня ..... конечно, можно возразить что у этих в них объектов есть саймнекс, только толку то? Десятками лет все эти объекты деградируют и разрушаются, и не украшают общую городскую картинку, кто больше кто меньше. Сколько лет ещё надо чтобы их либо снесли либо отреставрировали?

 • 0
  Софья Ивановна 28.05.2020, 19:03:17

  Сергей, что вы предлагаете?

 • -1
  Būvniecības administratīvā inspekcija 28.05.2020, 16:01:13

  Pašvaldība, iesaistoties Ventspils pilsētvides sakārtošanā, šobrīd veic vēsturisko ēku Pils ielā 45 un 47 atjaunošanu, kura tiks iznomāta IT nozares uzņēmumam, kas nodrošinās vairāku jaunu darba vietu izveidi Ventspils pilsētā. Tāpat nesen pabeigti konservācijas darbi ēkai Tirgus ielā 5. Pašvaldība ir organizējusi vairāku privātīpašniekiem piederošu bīstamu ēku nojaukšanu, piemēram, ēkas Pils ielā 23, Karlīnes ielā 38, Popes ielā 16, Augusta ielā 30 u.c. Pēc ēku nojaukšanas šim mērķim izlietoto līdzekļu atgūšanai tiek organizēta to piedziņa no ēku īpašniekiem.

 • -1
  remilevi03 28.05.2020, 19:18:45

  А если нет бабала у народа что делать?Вот подумайте там и так дом згорел и многие вещи утереные.А вам мешают они ну так возмите и соберите денешку наймите эксковатор.

 • -2
  remilevi03 28.05.2020, 19:19:44

  в стране народу есть не на что будет.а вам мешает какой то дом.вы там часто ходите?Ну так отвернитесь не смотрите на него.

 • 0
  Būvniecības administratīvā inspekcija 02.06.2020, 08:04:45

  Būvniecības administratīvā inspekcija norāda, ka pašvaldība nepārtraukti risina jautājumus par pilsētā esošo vidi degradējošo un cilvēku drošību apdraudošo būvju sakārtošanu. Katra situācija ar šādām būvēm ir atšķirīga, piemēram, ir būves, kurām nav zināms to valdītājs vai īpašnieks, kuru īpašnieki ir miruši vai kuras pieder maksātnespējīgiem uzņēmumiem u.c. Šādi faktori ievērojami paildzina būvju sakārtošanas procesu, jo pirms reālu atjaunošanas darbu veikšanas ir jārisina virkne juridisku jautājumu. Tomēr neskatoties uz to, pašvaldībai ir izdevies panākt, ka daudzi nekustamie īpašumi ir sakārtoti vai ir uzsākta to sakārtošana, kā tas minēts iepriekšējā atbildē.

 • 0
  Inga Pozdejeva 04.06.2020, 14:10:58

  Всегда были и будут и бесхозные руины и постройки, которые хояева довели до состояния руин. Такова ужу природа части общества. И никакая власть это не изменит и не заставит таких людей содержать свои постройки в порядке.

Оставь комментарий:

Чтобы оставить комментарий, просим сначала войти в систему через: